Renovace žulové dlažby

Galerie Vaňkovka Brno

V polovině ledna 2019 jsme dokončili 2. etapu renovace žulové dlažby v nákupním centru Galerie Vaňkovka v Brně. V rámci prvních dvou etap jsme diamantovým broušením a leštěním renovovali celkem cca 3600m2 žulových podlah. Součástí prací byla i finální aplikace povrchové impregnace s vysokorychlostním zaleštěním.
Podlaha byla po renovaci podrobena testu protiskluzných vlastností dle ČSN 74 4505 s pozitivním výsledkem. Protiskluzné vlastnosti podlahy se po renovaci zlepšily.