Kostal Kontakt Systeme

Ukázka renovace drátkobetonové podlahy ve společnosti Kostal Kontakt Systeme GmbH v Čenkově, kterou jsme provedli v roce 2014.