CENY za povrchovou úpravu u jednotlivých typů betonových podlah

Renovace drátkobetonové podlahy se vsypem
Leštěný beton v City Green Court v Praze na Pankráci
Leštěný beton v novém plzeňském divadle v Jízdecké
Leštěný beton Uherské Hradiště
Americké propanové leštičky
revoluční technologie finální úpravy nových a renovace starých betonových podlah v průmyslu i bydlení, která činí z obyčejných betonových podlah vysoce atraktivní a reprezentativní povrchy s mimořádnou životností

Ceny

Rodinné domy, vily, byty

- zakázky v těchto typech objektů v současné době NEPROVÁDÍME!!!
- bezplatné poradenství a konzultace pro tento sektor NEPOSKYTUJEME!!!
 


Komerční prostory, administrativní budovy, bytové domy atd.

(obchody, nákupní centra, autosalony, veřejné a komunitní prostory, restaurace, bary, nemocnice, úřady, školy, veřejné prostory bytových domů)

 

NOVÉ PROJEKTY (ukázka)
cena od 1.800,- Kč bez DPH / m2 za kompletní betonovou podlahu na klíč (tzn. beton, obvodová izolace, kari sítě, doprava, ukládání, rovnání, hutnění, hlazení a povrchová úprava naší technologií SUPERBETON). U této kategorie zakázek dodáváme pouze celou betonovou desku včetně povrchové úpravy na klíč. Rozhodující je pro nás kontrolovat celý technologický postup zhotovování pochůzné betonové podlahy (od návrhu mixu, způsobu ukládání a rovnání, způsob ošetřování, ochrana podlahy v době zrání, postup broušení, barvení atd.), abychom byli schopni zaručit 100% výsledek a předání díla investorovi dle jeho představ.

Neakceptujeme proto způsob spolupráce, kdy betonovou desku dodá jiný zhotovitel, který nemá zkušenosti s přípravou betonu na broušení a leštění. Podlahy z broušeného betonu, kdy beton je nášlapnou vrstvou, mají svoje specifické nároky na zpracování betonu a jejich dodržení se zásadním způsobem promítá do kvality díla. Naše dosavadní zkušenost s podlahářskými firmami je taková, že z celé řady firem, které se zabývají betonovými podlahami, je jen několik málo z nich, které dokážou opravdu kvalitně připravit desku na následné broušení a leštění. Pro námi garantované zakázky tedy vždy používáme osvědčené podlahářské firmy a po celou dobu zhotovování betonové desky zajišťujeme odborný dohled.

Konkrétní výši ceny ovlivňují zejména tyto faktory: celkový rozsah zakázky, technické detaily (řešení dilatačních spar, detail styku podlahy se stěnami, tloušťka betonu atd.), členitost, požadovaný vzhled (průmyslový vzhled vs. dekorativní vzhled s hlubokým broušením).

 

RENOVACE STÁVAJÍCÍCH PODLAH (ukázka)
cena od 550 Kč bez DPH / m2 - rozhodujícím parametrem pro stanovení přesné ceny je stav podlahy před renovací a požadovaný vzhled. Stanovení ceny vždy předchází zhotovení referenčního vzorku.

 


Průmyslové podlahy (výrobní a skladovací plochy, velkometrážní garáže a garážové domy)
 

NOVÉ PODLAHY (strojně hlazené betony, drátkobetony, betony se vsypem)
cena od 50,- Kč BDPH / m2 - cena za aplikaci vysoce kvalitního krystalizačního a vytvrzovacího prostředku C2 Hard. Zahrnuje aplikaci prostředku C2 Hard po skončení hlazení, před nařezáním spár a před aplikací curingu. Videoukázka zde.


cena od 850,- Kč BDPH / m2 - povrchová úprava stejná jako v odstavci výše, navíc zahrnuje beton tloušťky 150 mm, dopravu, obvodovou dilataci, kari sítě, ukládání, rovnání, hutnění, hlazení, curing a řezání spár.

 

RENOVACE STÁVAJÍCÍCH PODLAH (planetové brusky)
cena od 150,- Kč BDPH / m2 - rozhodujícím parametrem pro stanovení přesné ceny je stav podlahy před renovací a celková výměra podlahové plochy.  Tato cena zahrnuje broušení diamantovými nástroji s kovovou vazbou (hr.120), leštění diamantovými nástroji s pryskyřičnou vazbou hrubostí 100 a 200 a aplikaci konsolidačního prostředku na bázi lithia C2 Hard. Povrchová úprava je prováděna velkými planetovými bruskami trvale připojenými na speciální vysavače (bezprašný proces). Videoukázka zde.


LEHKÁ RENOVACE STÁVAJÍCÍCH PODLAH TECHNOLOGIÍ CONCRIA
cena od 150,- Kč BDPH / m2 - zahrnuje lehké broušení a leštění speciálními disky Concria (více informací zde) v kombinaci s aplikací C2 Hard a C2 Seal (vč. vysokorychlostního tepelného zaleštění).